Poradnik metodyczny
dla uczestników projektu
„Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania (LGD) we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju - cztery seminaria regionalne i jedno seminarium krajowe”

Poradnik zawiera szereg opracowań pomocnych dla ekspertów i doradców, ale także działaczy i pracowników lokalnych grup działania w codziennej pracy obejmującej różne aspekty procesu zarządzania rozwojem strategicznym obszaru. Zamieszczone są w nim wyniki badań sondażowych na temat barier na jakie napotykają LGD we wdrażaniu LSR oraz roli doradców i ekspertów w ich usuwaniu.


Publikacja nie jest zatem zbiorem opracowań bezpośrednio związanych z realizacją programów seminariów regionalnych oraz krajowego, ale został pomyślany jako publikacja przydatna jego uczestnikom w bieżącej pracy z lokalnymi społecznościami.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013