innowacyjnoscDobre praktyki innowacyjnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich realizowanych przez młodzież

 

pobierz publikację

okladka1Publikacja prezentuje zasadytworzenia różnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi

 

pobierz publikację

biologiczna ochrona okladka Biologiczna ochrona roślin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roślin

 

pobierz publikację

Publikacja opracowana w związku z projektem "Przedsiębiorcza wieś - innowacja i kreatywność wsparta PROW 2007-2013 - identyfikacja, opracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk" realizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. 

Promocja innowacyjności i kreatywności w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest wyzwaniem, które poprzez poszerzenie wśród kadry doradczej publicznych jednostek doradztwa rolniczego, wiedzy z zakresu identyfikacji i opracowania przykładów "dobrych praktyk" oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych dla wspierania tego rozwoju, będzie prowadzić w kierunku zmiany postaw mieszkańców wsi na bardziej przedsiębiorczą.

 

 

 

Skrypt zawierający materiały szkoleniowe skierowane do rolników i przedsiębiorców.

Główne tematy zawarte w skrypcie:

  1. Ogólne zasady prowadzenia produkcyjnego gospodarstwa rolnego.
  2. Elementy sprzedaży bezpośredniej w produkcyjnym gospodarstwie rolnym.
  3. Case study – sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, przykłady europejskie.
  4. Case study – sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, przykłady polskie.