Skrypt zawierający materiały szkoleniowe skierowane do doradców rolnych. Celem głównym szkolenia doradców w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych jest wyposażenie doradców w podstawowy zasób wiedzy na temat uwarunkowań, zasad i technik stosowanych w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotował i zrealizował projekt zatytułowany "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"

Na zakończenie projektu zostało zorganizowane seminarium podsumowujące badania. Wyniki badań, opracowania tematów przedstawionych w trakcie seminarium, a także artykuły taoretyczne stanowią treść publikacji. Na jej końcu zostało umieszczone sprawozdanie z przebiegu seminarium. 

"Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej", 2013, wydawnictwo pokonferencyjne XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego.

W publikacji pokonferencyjnej przekazane zostały wnioski wypracowane w ramach XV Jubileuszowego Sympozjum Agroturystycznego wraz ze szczegółową relacją z przebiegu konferencji z nadzieją, że będą one sukcesywnie wdrażane w ramach dalszej współpracy branży agroturystycznej.

„Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”, 2013, redakcja naukowa Krystyna Krzyżanowska
wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Monografia naukowa na XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób przedsiębiorstwa turystyczne budują przewagę konkurencyjną oraz jakie nowe narzędzia komunikacji rynkowej wykorzystują one w kontaktach z klientami? W jaki
sposób organizatorzy turystyki powinni budować pozytywne relacje z mediami? Jakie znaczenie mają informacja i promocja w popularyzowaniu turystyki wiejskiej?
Jaki jest udział instytucji i organizacji w stymulowaniu rozwoju działań na rzecz agroturystyki?

 

 

W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie opracowano informację o programowaniu nowej perspektywy finansowej.

Zapraszamy doradców ośrodków doradztwa rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych do jej lektury. (do pobrania)