bieżącym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły:

 • Rozmowa z Wojewodą Małpolski p. Łukaszem Kmitą
 • Grawitacyjny model handlu a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
 • Działalność w zakresie świadczenia opieki na obszarach wiejskich. Odcinek 1. Opieka dzienna czy całodobowa?
 • Zmiany w przepisach ustawy o odpadach
 • Ekonomiczne aspekty wykorzystania maszyn rolniczych
 • Międzyplony w zmianowaniu
 • Zimowe obowiązki w gospodarstwie rolnym
 • Komunikaty pisemne – ważny element wizerunku firmy
 • Boże Narodzenie - czas obrzędów i tradycji
 • Access2Markets – portal Komisji Europejskiej
 • Pola. Zabierz ją na zakupy!

Ulotka zawiera wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące OSZE, przydatne zarówno gospodarstwom zainteresowanym członkostwem w Sieci, jak i zachęcające potencjalnych klientów wizytę w Zagrodzie Edukacyjnej. Przedstawiamy syntetycznie ideę oraz zasady funkcjonowania Sieci w tym przede wszystkim: czym jest
zagroda edukacyjna, jaką ofertę edukacyjną oferują gospodarstwa oraz jakie są zasady przynależności do
Sieci.

„Zagroda Edukacyjna” to zastrzeżony znak towarowy dla gospodarstw łączących działalność rolniczą z profesjonalnymi usługami edukacyjnymi. Prawo do posługiwania się nazwą ‘Zagroda Edukacyjna’ mają wyłącznie sprawdzone i rekomendowane przez system doradztwa rolniczego obiekty, zlokalizowane na obszarach wiejskich, prowadzące zajęcia dydaktyczne oparte o własne zasoby rolnicze w zakresie produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej oraz dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

 

okladka maszyny1W niniejszej publikacji przedstawiono wytyczne dotyczące wyposażania gospodarstw w sprzęt rolniczy, w tym algorytmy i kryteria oceny racjonalności doboru oraz wykorzystania wybranych maszyn i urządzeń rolniczych przede wszystkim pod kątem inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym.

Kraków 2019

Zapraszamy do lektury broszury informacyjnej podsumowującej wyjazd studyjny w ramach projektu pn. „Produkty lokalne w systemach, jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”. Wyjazd studyjny został zrealizowany w dniach 20 – 28 października 2019 r.