stan okladkaPublikacja podsumowuje projekt zatytułowany "Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce" dotyczący analizy procesu zmian, jakie przeszła spółdzielczość wiejska w Polsce i obiektywnej oceny jej stanu aktualnego i szans rozwoju.

Redakcja naukowa: Zbigniew Brodziński, Leszek Leśniak, Jarosław Bomba.
Recenzja: Prof. dr hab. inż. dr h.c Janusz Żmija

Kraków 2015

Publikacja dotycząca zagadnienia spółdzielczości, przygotowana w formie elektronicznej.

Główne tematy zawarte w publikacji:

1. Zarys historii spółdzielczości
2. Idea spółdzielczości w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
3. Metodyka wsparcia doradczego dla rozwoju spółdzielczych form gospodarowania
4. Rola doradztwa w rozwoju przedsiębiorczości z zastosowaniem formy spółdzielni

 

Pobierz publikację


 „Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 ze szczególnym
uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa" – to tytuł opracowania zrealizowanego w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Do opracowania dołączone są trzy prezentacje. Całość traktujemy jako materiał pomocniczy dla doradców, którzy są zainteresowani zgłębieniem wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej.

projekty okladka

Projekty współpracy realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez lokalne grupy działania, to kolejne działanie, które zakończy się w czerwcu 2015 roku. W trakcie trwania minionego już okresu programowania LGD z całej Polski tworzyły i realizowały międzyregionalne i międzynarodowe projekty oparte na wspólnych zadaniach i celach.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w celu podsumowania wdrożonego działania, przygotowuje e-broszurę pt.: „Projekty współpracy – podsumowanie okresu 2007 – 2013”, jako statutowe zadanie służące propagowaniu podejścia LEADER w Polsce.

Lokalne grupy do końca października 2014 r. przesyłały swoje doświadczenia z realizacji projektów współpracy wypełniając odpowiedni formularz z opisem projektów współpracy wraz z dokumentacją zdjęciową. W sumie nadesłano 75 prac z wszystkich województw w Polsce. W niniejszym opracowaniu prezentujemy Państwu projekty nadesłane z województwa lubelskiego. W broszurze znajdą się informacje o partnerach projektu, zasięg terytorialny realizowanych zadań i ich rodzaj, czas realizacji i koszt projektu, tytuł i akronim, cel projektu, grupy docelowe, opis projektu oraz efekty.

pobierz publikację

okadka ozeOdnawialne źródła energii – nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich.

 

pobierz publikację