poniedziałek, 22 kwiecień 2019
A+ R A-

PROJEKTY KSOW

Lista operacji

Lista operacji realizowanych przez CDR O/Kraków w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

„Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”
„Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej"
„Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy Wschodniej"
„Zielona przedsiębiorczość - przyszłość polskiej wsi"
„Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich –– wyjazd studyjny"

 


ksow2018mlp
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi