Formularz zgłoszeniowy
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
WODR
Uwagi
Wysyłajac niniejszy formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na opublikowanie podanych wyżej informacji w bazie doradców rolnych przygotowanych do wspołpracy z LGD.