Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oddaje do dyspozycji opracowanie pozwalające na prowadzenie ewidencji sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym w systemie elektronicznym. Opracowanie skierowane jest do rolników prowadzących i zarejestrowanych w Rolniczym handlu detalicznym, także dla własnych celów by sprawdzić warunki prowadzenia „rhd”, dla doradców rolniczych, w celach szkoleniowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na webinarium „Zrozumieć wegan i wegetarian - tworzenie bezmięsnych produktów i usług”. Szkolenie odbędzie się 17 lutego 2021 (środa) w godzinach 10 – 13.00. Celem szkolenia nie jest promowanie określonej diety czy nawyków konsumenckich. Jego zamierzeniem jest wskazanie rolnikom i przedsiębiorcom wiejskim na aktualne trendy rynkowe oraz udzielenie praktycznych wskazówek jak odnaleźć się w niszy rynkowej cechującej się szczególnie dużym zapotrzebowaniem na polską żywność wysokiej jakości.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia elektroniczną broszurę pn. „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” opracowaną w ramach operacji pn. „Przykłady organizacji łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Celem operacji jest wsparcie tworzenia łańcuchów dostaw żywności poprzez upowszechnienie wiedzy i dobrych przykładów w tym zakresie. Przedmiotem operacji jest opracowanie w formie broszury obejmujące podstawową wiedzę na temat łańcuchów dostaw żywności oraz przykłady organizowania i funkcjonowania różnych form współpracy pomiędzy producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami w tym zakresie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego”. Efektem operacji realizowanej   w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 jest między innymi broszura informacyjna dla producentów żywności.