Prawo do używania znaku „Produkt Tradycyjny z Małopolski” może być przyznane podmiotom wytwarzającym wyłącznie produkty tradycyjne z obszaru geograficznego województwa małopolskiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Oznaczenie stanowi znak towarowy zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, do którego wyłącznie uprawnionym jest Województwo Małopolskie.

Ministerswo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje,że na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo (w zakładce: Co robimy - Informacje branżowe - Aktualności) umieszczono nowe, zaktualizowane wersje informacji dla rolników pt.:

- "Rolniczy handel detaliczny - informacje podstawowe";
- "Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności";
- "Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej".

Do 1 marca br. trwa nabór na operacje w ramach działania „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Pomoc przyznaje sie w formie w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków. Od tego roku z pomocy mogą skorzystać rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł.

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje prawne związane ze sprzedażą produktów żywnościowych przez rolników. Są to:

Wydział Oznaczeń Geograficznych Departamentu Promocji i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował kolejne publikacje zawierające przepisy kulinarne, które zakwalifikowały się do ogólnopolskiego konkursu dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny, wykorzystujący produkty zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).