W dniach 14-21 września 2018 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zrealizowało wyjazd studyjny do Czech, Niemiec, Austrii i Włoch w ramach projektu „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”. Operację współfinansowano w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018 – 2019.

Celem głównym projektu było wsparcie w zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych poprzez prezentację dobrych praktyk krajów zagranicznych.

Kiełbasa krakowska sucha staropolska (GTS) i czosnek galicyjski (ChOG) to kolejne polskie produkty, które zostały objęte ochroną w ramach unijnych systemów chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (ChNP, ChOG) oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Mała gastronomia na obszarach wiejskich". Szkolenie odbędzie się w nowym terminie - 5-6 września 2018 r. 

Celem szkolenia pn. „Mała gastronomia na obszarach wiejskich” jest przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu podejmowania działalności gastronomicznej na obszarach wiejskich niezbędnej przy wsparciu doradczym dla mieszkańców wsi. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z aspektami otwierania i prowadzenia lokalu gastronomicznego, w tym przygotowanie koncepcji i strategii działalności, założenie firmy, wymagania sanitarne i techniczno-technologiczne, wyposażenie, organizacja działalności i zarządzanie, prowadzenie gospodarki wielomagazynowej, działania marketingowe w promocji lokalu oraz niezbędna wiedza kulinarna.

Prowadzenie sprzedaży w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i regularny zazwyczaj wiąże się zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Wyjątkiem od tej zasady jest tzw. działalność nierejestrowa wprowadzona nowymi przepisami prawa stanowiącymi tzw. Konstytucję Biznesu, gdzie prowadząc drobną działalność (np. drobny handel lub usługi) można uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Wraz z wejściem w życie Konstytucji Biznesu uchylona została Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a jej rolę pełni obecnie Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia wszystkim zainteresowanym wykaz producentów ekologicznych. Aktualnie jest dostępny wykaz wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym