Drukuj

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Głównego Inspektoratu Weterynarii opracowało materiał zawierający odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego zgłoszone przez doradców jednostek doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. Poniżej zamieszamy materiał.

Odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego pdf

Niezależnie od powyższego MRiRW informuje, że ministerstwem właściwym w zakresie podatków jest Ministerstwo Finansów. Ponadto informacji w sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych czy podatku od towarów i usług udziela telefonicznie Krajowa Informacja Podatkowa (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 18:00, nr tel. 0801 055 055 – dla osób uzyskujących połączenie z telefonów stacjonarnych oraz nr tel. (0-22) 330 03 30 – dla osób telefonujących z telefonów komórkowych). Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie są dostępne na stronie internetowej pod adresem (www.kip.gov.pl ).

Ponadto w przypadku wątpliwości, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którymi w celu uzyskania interpretacji przepisów prawa podatkowego, zainteresowany podmiot może wnieść wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii