Drukuj

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia wszystkim zainteresowanym wykaz producentów ekologicznych. Aktualnie jest dostępny wykaz wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym

IJHARS udziela w tym zakresie informacji na temat nazw podmiotów, danych adresowych, powierzchni upraw, wielkości produkcji, branży działalności. Informacja o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej jest przekazywana w postaci wykazu w wersji elektronicznej na adres e-mail osoby zainteresowanej.

Ponadto na stronie internetowej IJHARS znajdują się informacje o liczbie producentów ekologicznych oraz powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2017 r. [tutaj]

Źródło i więcej informacji www.ijhars.gov.pl