Drukuj

Kiełbasa krakowska sucha staropolska (GTS) i czosnek galicyjski (ChOG) to kolejne polskie produkty, które zostały objęte ochroną w ramach unijnych systemów chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (ChNP, ChOG) oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).

„Kiełbasa krakowska sucha staropolska” to produkt tradycyjny, który jest wynikiem sposobu produkcji odpowiadającego tradycyjnej praktyce. Jest to kiełbasa suszona, grubo rozdrobniona. Nazwa „kiełbasa krakowska” stała się nazwą rodzajową i jest stosowana w odniesieniu do specyficznego produktu, który powstaje zgodnie ze sposobem produkcji wywodzącym się z tradycji kiełbas krakowskich grubo rozdrobnionych. Natomiast określenie rejestrowanego produktu „staropolska” odnosi się do metody produkcji, a nie obszaru geograficznego. Zgodnie ze słownikiem etymologicznym słowo „staropolski” oznacza – związany z dawną Polską.

„Kiełbasa krakowska sucha staropolska” zawdzięcza swój charakter tradycyjnemu sposobowi produkcji, według tradycyjnej receptury, w szczególności użyciu mięsa wysokiej jakości, procesowi peklowania i długotrwałemu procesowi osadzania. Na specyfikę produktu wpływa również sposób przeprowadzenia wędzenia. Do produkcji kiełbasy wykorzystuje się wysokiej jakości mięso wieprzowe (mięso klasy I stanowi aż ok. 70 % składu surowcowego).

Nazwa „Czosnek galicyjski” odnosi się do świeżych główek czosnku pospolitego (Allium sativum L.). Pod nazwą „Czosnek galicyjski” wprowadzany jest do obrotu czosnek odmian: „Harnaś” i „Arkus”. Specyfika czosnku opiera się przede wszystkim na szczególnych cechach jakościowych oraz renomie produktu. Może być on wytwarzany w województwie małopolskim (gminy Słomniki i Radziemice oraz sołectwa w gminie Koniusza: Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Wielkie, Budziejowice i Muniaczkowice).

Wysoka jakość i specyficzne cechy „Czosnku galicyjskiego” są uzależnione od cech glebowo-klimatycznych obszaru, na którym jest wytwarzany oraz umiejętności lokalnych producentów. Dzięki kombinacji tych czynników otrzymuje się czosnek o szczególnych właściwościach fizyko-chemicznych i organoleptycznych, które odróżniają go od innych produktów. „Czosnek galicyjski” charakteryzuje się wysoką zawartością alliny, fioletowo-różowym lub fioletowym zabarwieniem łuski okrywającej, dużą główką i małą liczbą ząbków w główce, dzięki czemu wielkość pojedynczego ząbka jest również większa w porównaniu do innych czosnków.

Obszar geograficzny, na którym wytwarzany jest „Czosnek galicyjski” leży na obszarze Galicji – jest to nazwa ziem polskich, które w latach 1774–1918 należały do zaboru austriackiego. Od tej historycznej nazwy pochodzi nazwa „Czosnek galicyjski”.

Informacje na temat zarejestrowanych produktów można znaleźć tutaj:

https://www.gov.pl/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci.

Źródło: https://www.gov.pl/rolnictwo