Drukuj

Od 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. 2019 poz. 1401).

Przedmiotowa ustawa określa:

§  zasady oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (w tym rodzaje żywności i pasz, które mogą być oznakowane jako wolne od GMO oraz warunki i sposób ich oznakowania);

§  obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek żywność lub pasze oznakowane jako wolne od GMO;

§  zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy;

§  zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów.

Tekst ustawy jest dostępny tutaj

Aktualnie trwają prace nad projektami dwóch rozporządzeń stanowiących wykonanie upoważnień zawartych w powyższej ustawie:

Projekty rozporządzeń zostały opublikowane i skierowane do konsultacji publicznych na witrynie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.