Klub zakupowy czy bistro oparte na żywności lokalnej.. systemy Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności to przede wszystkim dobre praktyki organizacyjne, które łączą wielu producentów z wieloma konsumentami w sposób bezpośredni, dostarczając produkty żywnościowe z pola do talerza, zapewniając przy tym autentyczność i jakość produktów.

Polska Fundacja Innowacji w ramach operacji pt. Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa przygotowała opracowania dotyczące dobrych praktyk w organizacji systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności.

Dobre praktyki są omówione na przykładzie Klubu Zakupowego Koszyk Lisiecki, który funkcjonuje od 5 lat w gminie Liszki (woj. małopolskie) oraz Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej (CLKK) Marchewka Bistro, które funkcjonuje od 5 lat w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Opracowane zostało również "Kompendium dobrych praktyk KŁŻ" przedstawiające przegląd różnych rozwiązań organizacyjnych dla KŁZ, które są już praktykowane w Polsce i zagranicą.

 

Źródło i więcej informacji: www.ksow.pl