Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 pn. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych” zakończyło realizację kolejnych dwóch projektów: opracowanie publikacji oraz czterech filmów informacyjnych dotyczących uruchamiania małego przetwórstwa żywności.

Opracowanie pt. „Krótkie łańcuchy dostaw – forma rozwoju lokalnych producentów żywności” zawiera informacje obejmujące zagadnienia:

  • idei tworzenia i szans rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności,
  • regulacje dotyczące produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych,
  • przykłady innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie mięsa możliwych do wdrożenia przez małe zakłady przetwórcze
  • wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w małych zakładach,
  • zasady opodatkowania prowadzenia działalności produkcji i sprzedaży żywności przez producenta rolnego.

Filmy przedstawiają możliwości produkcji żywności przez producentów rolnych w ramach różnych rozwiązań formalnych tj. w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego oraz działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej.

Zakres tematyczny filmów obejmuje niżej wymienione rodzaje działalności:

- przetwórstwo mięsa w małym zakładzie,

- przetwórstwo mleka w małym zakładzie,

- przetwórstwo owocowo-warzywne w małym zakładzie,

- rolniczy handel detaliczny- zasady i przykłady działalności.

 

więcej informacji www.ksow.pl