Drukuj

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 pn. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych” zakończyło realizację kolejnych dwóch projektów: opracowanie publikacji oraz czterech filmów informacyjnych dotyczących uruchamiania małego przetwórstwa żywności.

Opracowanie pt. „Krótkie łańcuchy dostaw – forma rozwoju lokalnych producentów żywności” zawiera informacje obejmujące zagadnienia:

Filmy przedstawiają możliwości produkcji żywności przez producentów rolnych w ramach różnych rozwiązań formalnych tj. w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego oraz działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej.

Zakres tematyczny filmów obejmuje niżej wymienione rodzaje działalności:

- przetwórstwo mięsa w małym zakładzie,

- przetwórstwo mleka w małym zakładzie,

- przetwórstwo owocowo-warzywne w małym zakładzie,

- rolniczy handel detaliczny- zasady i przykłady działalności.

 

więcej informacji www.ksow.pl