Drukuj

W dniu 12 grudnia br. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie pn. „Produkty lokalne w krótkich łańcuchach dostaw”, którego uczestnikami byli mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, przedstawiciele LGD, studenci oraz inne osoby zaangażowane we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności i lokalnych systemów żywnościowych oraz tworzenia marki produktu lokalnego i produkcji żywności wysokiej jakości. Tematyka ta stanowi od kilku lat kluczowe kierunki działań zarówno w unijnych, jak i krajowych dokumentach mających na celu wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostały inicjatywy funkcjonujące na obszarze województwa małopolskiego.

Targ Pietruszkowy w Krakowie jako przykład krótkiego łańcucha dostaw żywności został zaprezentowany przez organizatora targu - Fundację Targ Pietruszkowy. Omówiona została organizacja lokalnego miejsca sprzedaży żywności produkowanej przez rolników i dystrybucji produktów bezpośrednio przez producentów. Targ Pietruszkowy funkcjonuje na Rynku Podgórskim w Krakowie od czerwca 2013 roku. W 2018 roku jako jedyny w Polsce, dołączył do sieci lokalnych marketów odznaczonych przez organizację Slow Food International tytułem Earth Market. Na świecie obecnie istnieje tylko 69 miejsc z tym oznaczeniem.

Kolejno zaprezentowane zostało funkcjonowanie kooperatywy spożywczej na przykładzie Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej działającej w formie nieformalnej spółdzielni, w której członkowie wspólnie kupują produkty spożywcze bezpośrednio od producentów. Jest to oddolna inicjatywa, gdzie poprzez współpracę w grupie mieszkańcy miasta zapewniają sobie dostęp do zdrowej żywności prosto od rolnika. Wawelska Kooperatywa Spożywcza działa od 2012 roku.

Przykład współpracy lokalnych producentów i rolników na rzecz promocji i sprzedaży produktów lokalnych został przedstawiony na przykładzie działalności Stowarzyszenia ,,Gościniec 4 Żywiołów. Zaprezentowane zostało funkcjonowanie inkubatora kuchennego zarządzanego przez spółdzielnię socjalną. Pomieszczenia i urządzenia inkubatora udostępniane są lokalnym rolnikom do celów wytwarzania żywności i możliwości jej sprzedaży pod marką „Smaki Gościńca”. Produkty lokalne z tego obszaru sprzedawane są w ramach Klubów Zakupowych Kokoszyk i w punktach sprzedaży.

Marka lokalna w promocji produktów lokalnych i regionalnych przedstawiona została na przykładzie Doliny Karpia. Marka przyznawana jest produktom i usługom charakteryzującym się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska. Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy ze społecznością lokalną i partnerami przez wiele lat budowało funkcjonującą dziś markę lokalną obszaru Doliny Karpia opartą na zrównoważonym rozwoju przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem wyjazdu studyjnego, zorganizowanego przez CDR O/Kraków w październiku br. pn. Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch. Włochy są krajem europejskim o największej liczbie produktów z oznaczeniami geograficznymi uznawanym przez Unię Europejską. To również kraj z bardzo dobrze rozwiniętymi i funkcjonującymi systemami promocji i sprzedaży produktów lokalnych. Dysponują jednymi z najlepszych przykładów organizowania się rolników i wspólnej działalności w konsorcjach w celu ochrony, promocji i sprzedaży żywności.

Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostały możliwości wyróżniania produktów lokalnych w systemach jakości żywności i innych programach podkreślających szczególną jakość, a także aspekty związane ze sprzedażą w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

Podkreślone zostało również znaczenie suwerenności żywnościowej. Ruch NYELENI POLSKA organizuje w dniach 30.01 – 02.02.2020 roku w Warszawie
II Forum Suwerenności Żywnościowej. Więcej informacji na stronie www.nyeleni.pl.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!