Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach informuje, że realizuje operację pod tytułem „Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw”.

w dniu 18 czerwca 2020 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Radomiu wspólnie z Departamentem Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoratem Weterynarii organizuje szkolenie informacyjne dotyczące prowadzenia działalności produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.

W dniach 19 czerwca – 17 sierpnia odbędzie się 7. nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie.

Komisja Europejska opublikowała 20 maja 2020 roku Strategię "od pola do stołu" na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (F2F). Dokument jest kluczowym elementem europejskiego porozumienia w sprawie ochrony środowiska (European Green Deal). Celem strategii jest całościowa zmiana podejścia do produkcji żywności, a także wyznaczenie w tym zakresie światowego standardu.

Podpiwek kujawski to kolejny polski produkt, którego nazwa została objęta ochroną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych.