Klub zakupowy czy bistro oparte na żywności lokalnej.. systemy Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności to przede wszystkim dobre praktyki organizacyjne, które łączą wielu producentów z wieloma konsumentami w sposób bezpośredni, dostarczając produkty żywnościowe z pola do talerza, zapewniając przy tym autentyczność i jakość produktów.

Polska Fundacja Innowacji w ramach operacji pt. Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa przygotowała opracowania dotyczące dobrych praktyk w organizacji systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności.

Od 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. 2019 poz. 1401).

Od początku roku Kraków pełni rolę Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej 2019. Tytuł ten został przyznany po raz pierwszy przez Europejską Akademię Gastronomiczną. Elementem programu jest Krakowskie Menu Stołeczne promujące dziedzictwo kulinarne Krakowa i okolic. Do akcji przyłączyło się 21 krakowskich restauracji umieszczając w swojej ofercie dania inspirowane historią miasta oraz lokalnymi produktami.

„Polska smakuje” jest głównym narzędziem promowania polskiej żywności w ramach realizacji opracowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Strategii promocji żywności”. Strategia ta opiera się na idei spójnej, dynamicznej i ukierunkowanej polityki promocji produktów żywnościowych, dostosowanej do potrzeb sektora rolno - spożywczego.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku nowej regulacji prawnej dzięki, której podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców, Główny Inspektor Sanitarny poinformował o braku konieczności podawania informacji o wartości odżywczej przez te podmioty.