W lipcu 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej nr  2017/1222 z dnia 26 czerwca 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych naw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę kiełbasa biała parzona wielkopolska ChOG, która stała się  39 polskim produktem chronionym na terytorium Unii Europejskiej. Specyfika „kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej” opiera się na szczególnych cechach jakościowych oraz renomie produktu. Wielkopolska zawsze słynęła z hodowli świń i produkcji na dużą skalę wieprzowiny, stąd przy wielu okazjach, takich jak wesela, chrzciny, prymicje, jubileusze, dożynki itp. przygotowywano wyroby z mięsa wieprzowego, wśród których wyjątkowym specjałem była „kiełbasa biała parzona wielkopolska”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Produkcja żywności w zagrodzie edukacyjnej” w terminie od 04.09 – 29.09.2017 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników izb rolniczych. Celem ogólnym szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu uwarunkowań produkcji żywności w gospodarstwie rolnym, w tym w zagrodzie edukacyjnej. Program obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem wytwarzania żywności i jej wprowadzaniem do obrotu, w tym żywieniem turystów w gospodarstwach agroturystycznych oraz sprzedażą produktów rolno-spożywczych. Wprowadzenie do tematu stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania zagród edukacyjnych w Polsce oraz przepisów prawnych związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych.

Środki spożywcze wprowadzane do obrotu muszą być oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach unijnych i krajowych, tj.:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni zapraszają do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Głównego Inspektoratu Weterynarii opracowało materiał zawierający odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego zgłoszone przez doradców jednostek doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. Poniżej zamieszamy materiał.