Wspólnotowe systemy jakości żywności

Europejski System Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Nazw Pochodzenia
oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności

010203

 

Europejski System Rolnictwa Ekologicznego

04

 

Krajowe systemy jakości żywności

System "Jakość Tradycja"

jt

System Integrowana Produkcja

ip

System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System)

08

System Jakosci Wołowiny QMP (Quality Meat Programme)

07

System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products)

09

 

Inne oznaczenia wyróżniające produkty wyjątkowe

 

Program "Poznaj Dobrą Żywność"                                                "Produkt polski"

                  12                                                                        produktpolski

 

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego                                      Ruch Slow Food

                             10                                                                    11