Przeczytaj artykuły nt. produktów regionalnych i tradycyjnych w naszych publikacjach.

Wykorzystanie materiałów jest możliwe wyłącznie z podaniem źródła.

2019

Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch, broszura informacyjna, CDR Kraków, 2019

2014

Produkty regionalne, tradycyjne i lokalne w programach zagród edukacyjnych - Broszura opracowana w ramach projektu partnerskiego "Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", ŚODR, Częstochowa 2014.

2011

O systemach jakosci żywności - vademecum funkcjonowania produktów regionalnych i tradycyjnych - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, lipiec 2011r.

2009

Marka wiejskiego produktu turystycznego - inicjatywy i inspiracje - Materiały konferencyjne, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, 21-23 września 2009 r. Gdańsk-Jelitkowo.

  • Dolina Karpia
  • Bacówki na Oscypkowym Szlaku
  • Toskańska Droga Wina Nobile z Montepulciano

2007

  1. Praktyczna realizacja rozporządzeń UE dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie Toskanii - Materiały seminaryjne Ogólnopolskiego Seminarium dla doradców zajmujących się ochroną produktów regionalnych i tradycyjnych,Toskania, Włochy , 13-20 paździrnika 2007 r.

  2. Turystyka wiejska a edukacja-różne poziomy, rożne wymiary - Materiały Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Boszkowo 18-20 września 2007 roku.

2006

Tajemnice smaku produktów regionalnych i tradycyjnych - Materiały seminaryjne Dorocznego Ogólnopolskiego Seminarium dla Kierowników Działów Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 19-22 czerwca 2006 r.

2005

Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów - Materiały Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Iwonicz Zdrój 27-29 września 2005 roku.

Produkty, potrawy regionalne i tradycyjne czynnikiem zwiększającym atrakcyjność oferty agroturystycznej