Informacjia o udzieleniu zamówienia dot. „Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu, ewentualnej dostawie i podaniu wyżywienia oraz zapewnieniu przerwy kawowej dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniach 21-22 czerwca 2018 roku” – znak postępowania: OK-DROW-253-09/18

Informacja o wyniku postępowania dot. „Usługa transportowa polegająca na zapewnieniu przejazdu dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniu 22 czerwca 2018 roku.” – znak postępowania: OK-DROW-253-08/18

Informacja o wyniku postępowania dot. „Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu, ewentualnej dostawie i podaniu wyżywienia oraz zapewnieniu przerwy kawowej dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w dniach 21-22 czerwca 2018 roku”– znak postępowania: OK-DROW-253-09/18

Odpowiedzi na pytania dot. zapytaniu ofertowym pn. „Zakup i dostawa ręczników kąpielowych oraz obrusów na potrzeby CDR O/Kraków” – znak postępowania: OK-DAG-253-12/18

Zapytanie ofertowe dot. „Wyłonienie wykonawcy usługi transportowej do organizacji wizyty w zagrodzie edukacyjnej 25 osobowej grupy uczniów stanowiących nagrodę w konkursie KRUS” – znak postępowania: DROW-075-12/2018, OK-DROW-18/2018.