Kompendium wiedzy nt.  prowadzenia winnic w Polsce. Czym jest wino? Informacje historyczne, przepisy prawne, podatkowe, sanitarne, marketing, przykłady dobrych praktyk. Publikacja przygotowana w zakresie operacji pn. „Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa i poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach. WPR będzie wspierać zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące wodę, glebę i powietrze oraz bioróżnorodność.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia elektroniczną broszurę pn. „Uprawa pigwy"

Publikacja opracowana w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest wsparcie tworzenia i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności poprzez upowszechnienie wiedzy i dobrych przykładów w tym zakresie.

Publikacja opracowana w ramach projektu pn. „Innowacyjna działalność gospodarcza - instrukcje wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego”  realizowanego w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020