Ogłoszenie dot. „Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu, ewentualnej dostawie i podaniu wyżywienia oraz zapewnieniu przerwy kawowej dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniach 21-22 czerwca 2018 roku” – znak postępowania: OK-DROW-253-09/18.

Zapytanie ofertowe dot. „Usługa transportowa polegająca na zapewnieniu przejazdu dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniu 22 czerwca 2018 roku.” – znak postępowania: OK-DROW-253-08/18.

Zapytanie ofertowe dot. „Zakwaterowanie dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniach 21-22 czerwca 2018 roku” – znak postępowania: OK-DROW-253-07/18.

Zapytanie ofertowe dot. „Modernizacji kanału kanalizacyjnego – cz. 1 - Wykonanie inspekcji kamerą TV rur kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku CDR O/Kraków” – znak postępowania: OK-DAG-253-11/18.

Ogłoszenie dot. zakupu, dostawy i montażu mebli biurowych na potrzeby CDR O/Kraków – znak postępowania: OK-DAG-253-10/18.