Informacji o wszczęciu postępowania dot. zakupu i dostawy galanterii hotelowej na potrzeby CDR O/Kraków - 2018: OK-DAG-235-09/18

Informacja o wyniku postępowania dot. realizacji usług kurierskich na potrzeby CDR O/Kraków – znak postępowania: OK-DAG-253-08/18.

Ogłoszenia dot. realizacji usług kurierskich na potrzeby CDR O/Kraków – znak postępowania: OK-DAG-253-08/18.

Ogłoszenia dot. realizacji usług kurierskich na potrzeby CDR O/Kraków – znak postępowania: OK-DAG-253-07/18.

Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych – znak postępowania: OK-DAG-253-06/18.