Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Ośmiodniowy, tematyczny wyjazd studyjny do Czech, Niemiec, Austrii i Włoch w ramach projektu KSOW pt. „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Usługa przygotowania i realizacji 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Niemiec i Holandii finansowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 pt. „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny", znak postępowania: DROW – 072-04/2018, OK-DROW-253-20/2018. 

Informacja o zmianie w §6 ust. 2 wzoru umowy w postępowaniu dot. Wielobranżowy projekt techniczny adaptacji poddasza budynku przy ul. Meiselsa 1 na pokoje gościnne wraz z budową windy osobowej. Znak sprawy: OK-DAG-253-13/18.