Informacja o wyniku postępowania 
Nr postępowania: DAG-253-01/18/KR

termin składania ofert: 16.01.2018 roku – godz. 10:00
Nr postępowania: DAG-253-01/18/KR

Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
znak sprawy: DAG-2511-06/17/US

DAG-2512-P/08/17 - Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

DAG-2511/09/17 - wynik postępowania dot. zakupu nowej centrali telefonicznej.