Ogłoszenie dot. sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych – znak postępowania: OK-DAG-253-06/18.

Ogłoszenie dot. realizacji usług kurierskich na potrzeby CDR O/Kraków – znak postępowania: OK-DAG-253-07/18.

Unieważnienie postępowania pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych na potrzeby CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie” Znak: OK-DAG-253-03/18

Zapytanie ofertowe pn. :
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych na potrzeby CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie”
Znak: OK-DAG-253-03/18
Termin składania ofert: 13.04.2018, godz. 10:00

Informacja o wyniku postępowania „Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie”
Nr postępowania: DAG-253-01/18/KR