Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na wynajem 3 sal konferencyjnych/szkoleniowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu serwisu kawowego oraz poczęstunku (lunchu).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na wynajem 3 sal konferencyjnych/szkoleniowych.