Informacja o zapytaniu ofertowym, znak sprawy: K.DROW.26.8.2022

 

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Tryb postępowania: podstawowy na podstawie art.275 pkt.2 ustawy

Termin składania ofert: do 10 czerwca 2022r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2022r., godz.12.00

 

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do pełnej dokumentacji postępowania, znajdującej się na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/notice/public/62413/details

UWAGA: Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl