Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowej centrali telefonicznej wraz z aparatami systemowymi i osprzętem na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Zapytanie nr 1 
- Załacznik nr 2
- Załacznik nr 3 i nr 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY /z dn. 20.11.2017 r./