Ogłoszenia dot. realizacji usług kurierskich na potrzeby CDR O/Kraków – znak postępowania: OK-DAG-253-07/18.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Do pobrania:
- informacja o unieważnieniu