Informacja o wyniku postępowania dot. „Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu, ewentualnej dostawie i podaniu wyżywienia oraz zapewnieniu przerwy kawowej dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w dniach 21-22 czerwca 2018 roku”– znak postępowania: OK-DROW-253-09/18

Do pobrania:

- Informacja o wyniku postępowania