Informacja o otwarciu ofert dot. Usługa przygotowania i realizacji 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Niemiec i Holandii finansowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 znak: DROW – 072-04/2018, OK-DROW-253-20/2018.

Załączniki: 

  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Oświadczenie – załącznik do Informacji z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej z ofert: 

- Zawiadomienie