Informacja o otwarciu ofert dot. organizacji przeprowadzenia ośmiodniowego, tematycznego wyjazdu studyjnego do Niemiec, Danii i Szwecji
pt. „Zielona przedsiębiorczość - przyszłość polskiej wsi” – znak postępowania: OK-DROW-253-19/2018, DROW-072-05/18.

 

Załączniki: 

  1. Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

- Zawiadomienie