Ogłoszenie dot. Usługa przygotowania i realizacji 9-dniowego wyjazdu studyjnego na Słowację, Węgry, do Rumunii i Bułgarii finansowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 pt. „Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy wschodniej”, DROW-072-03/2018, OK-DROW-253-44/2018. 

Załącznik: 

- Informacja z otwarcia ofert i oświadczenie