Informacji dot. wyjazdu studyjnego na Słowację, Węgry, do Rumunii i Bułgarii finansowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 pt. „Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy wschodniej”., znak: DROW-072-03/2018, OK-DROW-253-44/2018.


Do pobrania:

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty