Informacja o unieważnieniu postępowania, znak sprawy: OK-DROW-072-4/19, OK-DROW-253-19/2019, Tytuł postępowania: Kompleksowe przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego do Włoch w ramach projektu KSOW pt. „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”


Do pobrania:

- informacja