Informacji z otwarcia ofert, nazwa postępowania: Kompleksowe przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego do Danii i Szwecji w ramach projektu KSOW p.t. „Przestrzeń przyjazna przyrodzie - współczesne trendy w procesie zarządzania obszarami wiejskimi”. Nr postępowania: OK-DROW-253-1-42/2019

Do pobrania:

- Informacja