Skrypt zawierający materiały szkoleniowe skierowane do doradców rolnych. Celem głównym szkolenia doradców w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych jest wyposażenie doradców w podstawowy zasób wiedzy na temat uwarunkowań, zasad i technik stosowanych w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.