Publikacja dotycząca zagadnienia spółdzielczości, przygotowana w formie elektronicznej.

Główne tematy zawarte w publikacji:

1. Zarys historii spółdzielczości
2. Idea spółdzielczości w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
3. Metodyka wsparcia doradczego dla rozwoju spółdzielczych form gospodarowania
4. Rola doradztwa w rozwoju przedsiębiorczości z zastosowaniem formy spółdzielni

 

Pobierz publikację