logotypybez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Operacja

pod tytułem:

„Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego”

 

HARMONOGRAM REALIZACJI OPERACJI

 1. Opracowanie metodologii badawczej – do 08.08.2017 r.
 2. Wybór wykonawcy badań telefonicznych – do 16.08.2017 r.
 3. Wybór drukarni – do 20.09.2017 r.
 4. Opracowanie kwestionariusza wywiadu telefonicznego – do 16.08.2017 r.
 5. Przeprowadzenie badań techniką wywiad telefoniczny – 16.08-31.08. 2017 r.
 6. Opracowanie analizy – wywiady telefoniczne (raport z badania) – do 05-09.2017 r.
 7. Przygotowanie jednodniowych warsztatów dla badaczy studium przypadku – do 22.08.2017 r.
 8. Opracowanie scenariusza/konspektu studium przypadku – do 11.09 2017 r.
 9. Przeprowadzenie warsztatów dla badaczy studium przypadku – 11.09.2017 r.
 10. Realizacja badania – studium przypadku – do 25.09.2017 r.
 11. Krytyczna ocena studium przypadku i wskazanie 20 przypadków jako dobre praktyki – do 30.10.2017 r.
 12. Opracowanie scenariusza wydawniczego publikacji – do 10.09.2017 r.
 13. Napisanie tekstów innych niż studia przypadku – do 15.09.2017 r.
 14. Opracowanie 20 przykładów dobrej praktyki, wraz ze zdjęciami – do 05.10.2017 r.
 15. Napisanie 20 recenzji wraz z rekomendacją – do 05.10.2017 r.
 16. Opracowanie redakcyjne i techniczno-graficzne oraz korekta publikacji – do 10.10.2017 r.
 17. Druk publikacji do 20.10.2017 r.
 18. Opracowanie listy dystrybucyjnej publikacji – do 20.10.2017 r.
 19. Dystrybucja publikacji do 30.10.2017 r.
 20. Koniec operacji – do 30.10.2017 r.
 21. Złożenie rozliczenia wraz ze sprawozdaniem merytorycznym i zdjęciami – do 06.11.2017r.