W okresie od dnia 30.06 do 07.07. 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało dwie wizyty studyjne w województwie kujawsko-pomorskim nt. „Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce”. 

Wizyty zostały zorganizowane w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Uczestnikami wizyt było 40 osób, w tym przedstawiciele państwowych jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele partnerów projektu, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnicy. Celem wizyt było zbudowanie poparcia wśród interesariuszy procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych poprzez zapoznanie z funkcjonującymi w Polsce dobrymi praktykami w tym zakresie.

W ramach wizyt studyjnych odbyło się spotkanie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie z dr Ryszardem Zarudzkim, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczestnicy zostali zapoznani z założeniami projektu GROWID zaprezentowanymi przez przedstawicieli konsorcjantów projektu. Doświadczenia związane z funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko-pomorskim omówiła Pani Aleksandra Bielińska, główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich i projektowania K-PODR, jedna z inicjatorek projektów dotyczących prowadzenia usług opiekuńczych w gospodarstwach rolnych realizowanych przez K-PODR w Minikowie.

Podczas wizyt zaprezentowane zostały gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim mające doświadczenie w działalności na rzecz osób wymagających wsparcia: Gospodarstwo opiekuńcze w Komratowie; Gospodarstwo opiekuńcze w Dubielnie;Gospodarstwo opiekuńcze w Tucholi;gospodarstwo opiekuńcze w Bochlinie (Toskania Kociewska).

Prezentowane gospodarstwa uwzględniały różnorodność realizowanych programów przy stosowaniu opieki, działania aktywizujące i wspierające poprzez opiekę dzienną i tymczasowe przebywanie w zielonym środowisku naturalnym, terapie ze zwierzętami, usługi opieki dziennej w połączeniu z działalnością rolniczą, gospodarstwa opiekuńcze utrzymujące zwierzęta gospodarskie i produkcję roślinną.

Funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko-pomorskim było możliwe m. in. poprzez realizację projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obecnie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (PCPR) i innymi podmiotami realizuje projekt „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Więcej o projektach K-PODR w Minikowie oraz uczestniczących w nich gospodarstwach można przeczytać na stronie http://www.opieka.kpodr.pl/ oraz https://www.kpodr.pl/.

Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. Jego sednem jest wykorzystanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworzenia usług dla osób wymagających wsparcia.

Projekt „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
    w Krakowie
  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
 b

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu: www.growid.pl/ oraz na profilu na Facebooku.

GALERIA

Wizyta 1

{gallery}2021/45{/gallery}

Wizyta 2

{gallery}2021/46{/gallery}