Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 17.10 – 30.11.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt.: „Zioła w kuchni i na stole”. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich,  przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych.

W Tarnowie zakończyło się XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Trzydniowa konferencja -  25 do 27 września 2023 roku  - została zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  w Krakowie we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zs. w Karniowicach i Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” pod honorowym patronatem Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób, prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w  szkoleniu e-learningowym nt. Ekolawendowy pomysł na sukces” w terminie 18.10.2023 – 22.11.2023 r. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego i izbach rolniczych oraz doradców prywatnych a także do mieszkańców obszarów wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 3.10 – 17.11.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt. „Zioła w kosmetyce i pielęgnacji”.
Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich,  przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 29 października 2023 r. (niedziela) szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy program pod nazwą „Lekcje z Twórcą Ludowym”, który będzie skierowany do placówek powszechnego systemu szkolnictwa z obszarów wiejskich i twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej – mistrzów wyróżniających się dorobkiem, chcących dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodym pokoleniem.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 19.09 – 31.10.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt.: pt. „Zioła w ogródku”
Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 29.09.2023 r. organizuje szkolenie nt. „Współdziałanie w ramach OZE”. Na szkolenie serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (za pomocą aplikacji ClickMeeting).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.
Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów)

Badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S nazywane są małym spisem rolnym. Dlaczego? Celem badania Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki.

– To historyczne spotkanie kierownictwa jednostek doradztwa rolniczego z kierownictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. – Jeszcze nie mieliśmy tak trudnego roku w rolnictwie. Bardzo wam dziękuję za tę współpracę, której efektem są prostsze rozwiązania dla rolników – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 29-31.08.2023 r. organizuje szkolenie wyjazdowe pt.: „Zioła i ich zastosowania w gospodarstwie domowym” realizowane z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.
Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego oraz do mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawiciel nauki i organizacji pozarządowych. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności specjaliści ODR odpowiedzialni za wiejskie gospodarstwa domowe, po jednej osobie z ośrodka doradztwa rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 9.08 – 29.09.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt.: „Ziołowe inspiracje dla rozwoju obszarów wiejskich”. 

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich,  przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 9.08 – 29.09.2023 r.  organizuje szkolenie e-learningowe pt.: „Ziołowe inspiracje dla rozwoju obszarów wiejskich”. 

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego, w szczególności do osób zajmujących się wiejskim gospodarstwem domowym.

 W Programie współpracy rozwojowej na lata 2021-2030 „Solidarność dla rozwoju” czytamy:

 „Cele zrównoważonego rozwoju wskazują na ogromną rolę kobiet w ulepszaniu świata oraz podkreślają, że ich działalność i zdolności konsolidacyjne są kluczem do rozwiązania globalnych problemów."