Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. „Instytucje i organizacje wobec turystyki wiejskiej w Polsce – kontekst historyczny i współczesny”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 23.02.2023 roku organizuje szkolenie nt.  Integrowana Produkcja Roślin - zasady certyfikacji, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się tą tematyką. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w CDR/Kraków.  

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w czwartych Krajowych Dniach Pola Sielinko 2023, które odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2023 roku w godzinach 9-17 w Sielinku koło Opalenicy. Podmioty zainteresowane wystawieniem się na Krajowych Dniach Pola proszone są o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia elektroniczną broszurę pn. „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” wydanie II zaktualizowane i poszerzone 2022 opracowaną w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

300 uczestników, 19 prelegentów, 2 sesje plenarne, warsztaty szkoleniowe wiele inspiracji, dyskusji i wymiany doświadczeń – tak obchodziliśmy w Krakowie 10-lecie działania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 12.12.2022 roku webinarium pt. „Zadrzewienia śródpolne i ich funkcja w ochronie zasobów wodnych i kształtowaniu krajobrazu rolniczego”. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności osoby zainteresowane zasadami tworzenia zadrzewień śródpolnych oraz ich rolą w ochronie zasobów wodnych i kształtowaniu krajobrazu rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 1-2 grudnia 2022 r.  szkolenie pt. „Kobieta na wsi – możliwości rozwoju i samorealizacji”. Szkolenie adresowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie w formie webinarium pn. „Formy sprzedaży produktów lokalnych”. Szkolenie jest realizowane w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Ogłoszenie o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 15 listopada 2022 roku webinarium pt. „Gatunki drzew i krzewów owocowych do uprawy w ogrodach przydomowych”.

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych, który odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 listopada 2022 r. Konferencja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 16 listopada br. organizuje bezpłatne szkolenie internetowe pt. „Sporządzenie poprawnego obrotu stada”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się produkcją zwierzęcą.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 17 listopada 2022 r. szkolenie w formie webinarium pn. „Wykorzystanie wód i energii geotermalnej w rolnictwie”. Szkolenie skierowane jest dla specjalistów oraz doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb rolniczych. Celem szkolenia jest przedstawienie przykładów wykorzystania wód geotermalnych na konkretnym przykładzie badań prowadzonych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju sektora geotermii.