Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich” w terminie od 6 kwietnia – 15 maja 2020 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.
Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy głównie mieszkańców obszarów wiejskich.

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie Klientów CDR O/Kraków i jego pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zapraszamy do zapoznania się z grudniowym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska". Biuletyn wydawany jest przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Leśne surowce niedrzewne w gospodarstwie domowym” w terminie 14 kwietnia – 5 maja 2020r. szkolenie oraz wszystkie materiały dostępne będą na platformie e-learningowej www.cdrkursy.edu.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Zarzadzanie ryzykiem w organizacji” – II edycja. Szkolenie jest skierowane do osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu realizowanym pod tym samym tytułem w grudniu 2019 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przeprowadziło w dniach 18-19 lutego 2020 roku szkolenie „Monitoring i ewaluacja w LGD – praktyczne porady w kontekście obowiązujących wytycznych”. Głównym zamierzeniem szkolenia było zapoznanie jego uczestników z praktycznymi aspektami prowadzenia badań społecznych w Lokalnych Grupach Działania.

W dniu 6 marca 2020 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie na temat: „Zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) na rok 2020.”

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

W dniu 19 lutego br. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach miało miejsce pierwsze w tym roku szkolenie wyjazdowe pt. „Praca z lokalną społecznością i smart villages”.

Przekazujemy informacje z Biura Prasowego ARiMR dot. rozpoczynających się naborów wniosków w ramach PROW2014-2020:

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że planowane na 04-05 kwietnia 2020 r. szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - podstawowe" zostaje zawieszone. O kolejnym terminie poinformujemy w późniejszym czasie.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie „Monitoring i ewaluacja w LGD – praktyczne porady w kontekście obowiązujących wytycznych”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie CDR O/Kraków w dniach 18-19 lutego 2020 roku.

Jak Unia Europejska inwestuje w innowacje w rolnictwie? Jakie są dostępne instrumenty finansowania badań i jak z nich skorzystać? Co polscy i europejscy rolnicy i badacze robią, by ograniczać negatywny wpływ produkcji rolnej na środowisko? 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 23 lutego 2020 r. (niedziela) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z grudniowym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska". Biuletyn wydawany jest przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego. 

1 stycznia 2020 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1818). Ustawa od początku prac legislacyjnych jest przedmiotem dyskusji nad jej istotą i przyjętymi rozwiązaniami, które ze względu na ramowy, ogólny charakter dają ogromne pole do działania dla lokalnych społeczności. Przykładowo, ustawa wskazuje obszary, w których usługi mogą zostać zakwalifikowane jako „społeczne”, ale nie zawiera zamkniętego katalogu takich usług. Wśród nich mogą znaleźć się między innymi usługi z zakresu wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, mieszkalnictwa, ochrony środowiska, reintegracji zawodowej i społecznej.