Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

Zapraszamy Państwa do udziału w Wojewódzkich Dniach Pola, organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniach 29-30.06.2021 r.
Prosimy o rozpropagowanie informacji o odbywających się Wojewódzkich Dniach Pola oraz poinformowanie rolników. Jest to impreza skierowana przede wszystkim do rolników zajmujących się produkcją polową.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniach 26-27 czerwca 2021 r. (sobota-niedziela) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie. Posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, jest warunkiem wymaganym od osób sprzedających lub doradzających w zakresie środków ochrony roślin. 

Szanowni Państwo
Z przyczyn organizacyjno-technicznych dzień rozpoczęcia szkolenia e-learningowego pn. „Metodyka doradztwa grupowego” został przesunięty na 08 czerwca 2021 r. Rekrutacja na szkolenie będzie przedłużona do 7 czerwca 2021 r. Link z dostępem do platformy szkoleniowej oraz hasło dostępu do szkolenia otrzymają Państwo w dniu 7 czerwca 2021 r.
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń e-learningowych o ogrodach pod wspólną nazwą „Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie trzech ogrodów – terapeutycznego, pokazowego i edukacyjnego”.

Wymyśliłeś, opracowałeś i wdrożyłeś własne, innowacyjne rozwiązanie w gospodarstwie rolnym? Jesteś właścicielem, współwłaścicielem, zarządzającym lub domownikiem tego gospodarstwa oraz masz ukończone 18 lat ? Jeśli tak to weź udział w konkursie „Moje własne innowacje” i wygraj nawet 6 000 zł! Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 czerwca 2021 r.!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród edukacyjny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego. E-learning realizowany jest w terminie od 28 maja do 2 lipca 2021 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród edukacyjny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego. E-learning realizowany jest w terminie od 26 maja do 2 lipca 2021 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród pokazowy” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu pokazowego. E-learning realizowany jest w terminie od 14 maja do 28 czerwca 2021 roku. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na webinarium pn. „Szkolny ogród dydaktyczny”. Webinarium odbędzie się na platformie Mictrosoft Teams w dniu 12 maja 2021 roku w godz. 09.30-13.00. Do udziału w szkoleniu zaproszeni są w szczególności pedagodzy zainteresowani prowadzeniem ogrodu edukacyjnego w ramach zajęć z uczniami.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród pokazowy” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu pokazowego. E-learning realizowany jest w terminie od 12 maja do 25 czerwca 2021 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród terapeutyczny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego. E-learning realizowany jest w terminie od 7 maja do 21 czerwca 2021 roku. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród terapeutyczny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego. E-learning realizowany jest w terminie od 5 maja do 18 czerwca 2021 roku.

W tym roku obserwujemy bardzo niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie grypy ptaków w całej Europie. Szczególnie dotyczy to Francji, gdzie w stosunku do Polski notuje się dwukrotnie większą liczbę ognisk u drobiu hodowlanego. Z kolei w Niemczech sytuacja jest porównywalna.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”.
Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich.
Szkolenie odbędzie się w terminie 29.03-7.05.2021 r. na platformie edukacyjnej CDR O/Kraków www.cdrkursy.edu.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku organizuje bezpłatne szkolenie nt. „Żywienie zwierząt - przygotowanie dawki żywieniowej dla bydła”, na które serdecznie zapraszamy doradców realizujących zadania z zakresu produkcji zwierzęcej.