Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 12.12.2022 roku webinarium pt. „Zadrzewienia śródpolne i ich funkcja w ochronie zasobów wodnych i kształtowaniu krajobrazu rolniczego”. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności osoby zainteresowane zasadami tworzenia zadrzewień śródpolnych oraz ich rolą w ochronie zasobów wodnych i kształtowaniu krajobrazu rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 1-2 grudnia 2022 r.  szkolenie pt. „Kobieta na wsi – możliwości rozwoju i samorealizacji”. Szkolenie adresowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie w formie webinarium pn. „Formy sprzedaży produktów lokalnych”. Szkolenie jest realizowane w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Ogłoszenie o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 15 listopada 2022 roku webinarium pt. „Gatunki drzew i krzewów owocowych do uprawy w ogrodach przydomowych”.

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych, który odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 listopada 2022 r. Konferencja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 16 listopada br. organizuje bezpłatne szkolenie internetowe pt. „Sporządzenie poprawnego obrotu stada”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się produkcją zwierzęcą.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 17 listopada 2022 r. szkolenie w formie webinarium pn. „Wykorzystanie wód i energii geotermalnej w rolnictwie”. Szkolenie skierowane jest dla specjalistów oraz doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb rolniczych. Celem szkolenia jest przedstawienie przykładów wykorzystania wód geotermalnych na konkretnym przykładzie badań prowadzonych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju sektora geotermii.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przystępuje do organizacji drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa wsi pn. „Korzenie i skrzydła”. Tegoroczna edycja poświęcona jest wyłącznie pracom magisterskim.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich został ustanowiony przez ONZ w 2007 r. w celu uznania kluczowej roli i wkładu kobiet wiejskich we wzmacnianie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, poprawę bezpieczeństwa żywnościowego oraz eliminację ubóstwa na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród edukacyjny w działalności dydaktycznej placówki szkolnej. Szkolenie odbędzie się w terminie 10.10.2022 – 14.11.2022. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w szczególności tematyką winiarską, na cykl dwóch webinariów pn. „Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw – przepisy prawne”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 11.10.2022 roku organizuje szkolenie nt.  „Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – formy opodatkowania i rozliczania”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się tą tematyką. Szkolenie będzie w formie  webinarium - Teams. Rekrutacja na szkolenie została zakończona.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach projektu AGROBANK zaprasza na konferencję międzynarodową pt. „Bioróżnorodność – szansa i wyzwanie dla bezpiecznej i efektywnej produkcji rolnej w świetle zmian klimatycznych i rosnących potrzeb finansowych”, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2022 r. w Warszawie.