Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn.: „Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich” w terminie od 18 marca – 26 kwietnia 2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

26 stycznia 2019 r. odbyła się XXIII Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach w ramach, której rozstrzygnięto Małopolski Konkurs Pasiek. Konkurs ten jest atrakcyjnym sposobem promowania pszczelarstwa i gospodarki pasiecznej. Organizatorzy konkursu mogą w ten sposób docenić rolę działalności pszczelarskiej na rzecz środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania świadomości ekologicznej. Jednocześnie konkurs wpływa na kształtowanie właściwych wzorców w zakresie prowadzenia pasiek i docenia najlepsze inicjatywy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akualnosci umieszczono nowe, zaktualizowane informacje dla rolników pt: 

Galerie z realizacji operacji pt.: „Przestrzeń przyjazna przyrodzie - współczesne trendy w procesie zarządzania obszarami wiejskimi”

W dniu 22 stycznia br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie gościliśmy grupę przedstawicieli biznesu rolnego i rolników z Ukrainy. Wizyta w Polsce była w ramach projektu pt. „Efektywna gospodarka. Doświadczenia Polski na Ukrainie” realizowanego przez Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne z siedzibą w Charkowie we współpracy z Konsulem Generalnym RP w Charkowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 24 lutego 2019 r. (niedziela) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

logo reward

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczęło realizację projektu pn. „REWARD: Raising Employability of Women through entrepreneurial Activities fostering Rural Development“. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się pod koniec listopada 2018 roku w Paryżu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje drugą edycję szkolenia internetowego pn. „Możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję” w terminie od 21.01.2019 – 11.02.2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

care t          erasmus2

W związku z realizacją projektu pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services, w dniach 3-4 grudnia 2018 roku przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie wzięli udział w trzecim międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w Canakkale (Turcja). Spotkanie zostało zorganizowane przez tureckiego partnera – Uniwersytet w Canakkale.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,

życzy w imieniu swoim i pracowników

Krzysztof Duda - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

W dniach 10-12 grudnia br. w Krakowie odbyła się krajowa konferencja pn. "V Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych". W konferencji wzięło udział ponad 250 uczestników, w tym członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doradcy CDR i WODR, rolnicy, członkowie LGD, przedstawiciele nauki. Otwierający spotkanie Dyr. CDR w Brwinowie Jacek Węsierski oraz Dyr. CDR Oddział w Krakowie Krzysztof Duda podkreślili wagę misji Zagród Edukacyjnych w kształtowaniu i edukowaniu młodych pokoleń w zakresie wiedzy rolniczej oraz propagowaniu świadomości ekologicznej i tożsamości regionalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią LEADERnewslettera skierowanego do doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z e-biuletynem "Przedsiębiorczość wiejska".

Życzymy miłej lektury!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało wraz z Oddziałem w Radomiu szkolenie pn. „Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym". Szkolenie odbyło się w dniach 27-28 listopada 2018 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało w dniu 21 listopada 2018 r. szkolenie pn. „Aspekty podatkowo-ubezpieczeniowe funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych”.