Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2019 r. organizuje szkolenie pt. „Ergonomia w pomieszczeniach kuchennych, czyli funkcjonalnie oraz prawidłowo urządzona kuchnia w wiejskim gospodarstwie domowym”.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności osoby odpowiedzialne za wiejskie gospodarstwa domowe.

Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków zaprasza na szkolenie pt. „Opłacalność hodowli bydła na przykładzie różnych gospodarstw – sporządzanie biznesplanu inwestycyjnego”, które odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2019r.

Szkolenie skierowane jest głównie dla młodszych doradców zajmujących się zagadnieniami ekonomiki gospodarstw, którzy pomogą sporządzić rolnikowi prawidłowy biznesplan przedsięwzięcia rolniczego dla gospodarstwa posiadającego produkcje bydła. Uczestnikami szkolenia mogą być doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, doradcy prywatni , nauczyciele szkół rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. "Działania opiekuńcze i terapie rolnicze – rozwiązania funkcjonalne” w terminie od 04.11.2019 r. do 6.12.2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie.

W dniach 20-28 października 2019 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zrealizowało wyjazd studyjny do Włoch w ramach projektu „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”. Operacja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018 – 2019.

W dniach 29-30 października 2019 r. w Bukareszcie, Rumunia, miały miejsce warsztaty EIP-AGRI: „Małe jest inteligentne” - Innowacyjne rozwiązania dla małych gospodarstw rolnych i leśnych.

Zapraszamy do lektury broszury informacyjnej podsumowującej wyjazd studyjny w ramach projektu pn. „Produkty lokalne w systemach, jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”. Wyjazd studyjny został zrealizowany w dniach 20 – 28 października 2019 r.

Arborystyka – dyscyplina praktyczna, która łączy w sobie wiele aspektów dotyczących pielęgnacji i ochrony drzew. Dotyka zarówno kwestii zarządzanie ryzykiem, względów estetycznych, aspektów prawnych i oczywiście przyrodniczych. Rosnąca świadomość ekologiczna przyczynia się do rozwoju również jej wartości edukacyjnej.
W dniach 23 -24 października 2019 r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało szkolenie pt. „Drzewa w krajobrazie wiejskim - praktyczne aspekty arborystyki”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w dniach 16, 23 i 24 listopada 2019 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla sprzedawców i doradców, którzy do tej pory nie uczestniczyli w szkoleniu podstawowym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 27 października 2019 r. (niedziela) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie stacjonarne pt. „MAŁA WINNICA SPOSOBEM NA DODATKOWE DOCHODY” w dniach 20-22 listopada 2019 r. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością, szczególnie tych współpracujących z właścicielami winnic i winiarni oraz z gospodarstwami enoturystycznymi. 

Rekrutacja na szkolenie została zakończona!

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Przedsiębiorczości Wiejskiej". Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawe informacje branżowe, inspirujące wywiady oraz porady prawne. 

W dniach 14-16 października w Krakowie odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Tematem tegorocznej konferencji było zagadnienie: „Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej”.

Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków zaprasza na szkolenie pt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, które odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2019 r. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje wyjazd studyjny do Danii i Szwecji w ramach operacji pt. „Przestrzeń przyjazna przyrodzie - współczesne trendy w procesie zarządzania obszarami wiejskimi”. Operacja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje w dniach 20-28 października 2019 r. wyjazd studyjny do Włoch w ramach operacji pt. „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”. Operacja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018 – 2019.

W dniu 10 października br. gościliśmy w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie kolejną grupę przedstawicieli samorządów z Ukrainy z okolic Charkowa. Spotkanie było zainicjowane przez Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne z Ukrainy. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.