Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję szkolenia internetowego pn. „Sprzedaż produktów lokalnych przez Internet - szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich” w terminie od 25.05.do 15.06.2020 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję szkolenia internetowego pn. „Sprzedaż produktów lokalnych przez Internet” w terminie od 25.05.do 15.06.2020 r. Szkolenie adresowane jest do doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Informujemy, że w związku z rekomendacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadzona została możliwość zakupów od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe dla doradców ODR pn.  Organizacja usług społecznych w gospodarstwach rolnych – koncepcja opiekuna, menedżera i specjalisty w gospodarstwie społecznym. Szkolenie odbędzie się w terminie od 27.04.2020 r. do 18.05.2020 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku organizuje bezpłatne szkolenie nt. „Modernizacja gospodarstw rolnych – aktualizacja przepisów oraz wykorzystanie plików CSV do wypełnienia biznesplanu”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się pomocą rolnikom w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych. Szkolenie będzie w formie webinarium. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pomocą czatu. Uwaga: Rekrutacja zakończona.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie poleca nowoutworzony internetowy „Poradnik Antykryzysowy dla obszarów wiejskich” www.poradnik-row.pl, w którym publikowane są  wyselekcjonowane i  sprawdzone informacje o aktualnych ułatwieniach prawnych, instrumentach wsparcia, inicjatywach pomocowych i innych środkach łagodzących skutki  epidemii dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich” w terminie od 27 marca – 15 maja 2020 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.
Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz odnawialnych źródeł energii.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich” w terminie od 6 kwietnia – 15 maja 2020 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.
Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy głównie mieszkańców obszarów wiejskich.

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie Klientów CDR O/Kraków i jego pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zapraszamy do zapoznania się z grudniowym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska". Biuletyn wydawany jest przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Leśne surowce niedrzewne w gospodarstwie domowym” w terminie 14 kwietnia – 5 maja 2020r. szkolenie oraz wszystkie materiały dostępne będą na platformie e-learningowej www.cdrkursy.edu.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Zarzadzanie ryzykiem w organizacji” – II edycja. Szkolenie jest skierowane do osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu realizowanym pod tym samym tytułem w grudniu 2019 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przeprowadziło w dniach 18-19 lutego 2020 roku szkolenie „Monitoring i ewaluacja w LGD – praktyczne porady w kontekście obowiązujących wytycznych”. Głównym zamierzeniem szkolenia było zapoznanie jego uczestników z praktycznymi aspektami prowadzenia badań społecznych w Lokalnych Grupach Działania.

W dniu 6 marca 2020 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie na temat: „Zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) na rok 2020.”

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

W dniu 19 lutego br. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach miało miejsce pierwsze w tym roku szkolenie wyjazdowe pt. „Praca z lokalną społecznością i smart villages”.