Za nami 19 już edycja Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, wydarzenia jednoczącego różne środowiska związane z turystyką wiejską z całego kraju. Konferencja odbyła się w dniu 10 grudnia 2021 roku w Krakowie i jak zwykle była okazją do wzajemnego dzielenia się ideami płynącymi ze świata nauki i doradztwa oraz doświadczeniami wynikającymi z praktyki branży agroturystycznej.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii XIX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne odbyło się w formule hybrydowej z transmisją za pośrednictwem internetu dla zalogowanych uczestników.

Na 109 posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 lutego br. zaprezentowane zostały wyniki fazy badawczej projektu pn. "GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie zprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy".

Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich.
Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym.
Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród edukacyjny - nowe możliwości rozwoju gospodarstwa wiejskiego. E-learning realizowany jest w terminie od 3 do 28 lutego 2022 roku. Szkolenie dedykowane jest osobom prowadzącym  lub planujących prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego lub agroturystycznego, a także liderom wiejskim, członkom lokalnych stowarzyszeń i  Kół Gospodyń Wiejskich. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Dzień z życia gospodarstwa eko”w terminie 27.01.2022 r. – 24.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom. Szkolenie skierowane jest dla specjalistów oraz doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.pl

W dniu 18 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka pt.: "Gospodarstwa Opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych".  Konferencja rozpoczyna kampanię informacyjną w ramach projektu "GROWID". Jest to projekt realizowany  przez konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym pn. „Zwiększanie szans kobiet na zatrudnienie w rolnictwie wielofunkcyjnym”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli szkół rolniczych na szkolenie e-learningowe pn.: „Leśne surowce niedrzewne w gospodarstwie domowym”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 24 stycznia do 25 marca 2022 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat leśnych surowców niedrzewnych (owoców leśnych, grzybów oraz ziół). Obecnie coraz częściej wykorzystujemy produkty pochodzące z lasu w życiu codziennym. Surowce leśne towarzyszą nam podczas różnych form wypoczynku na obszarach leśnych dlatego warto mieć podstawową wiedzę na ich temat.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli szkół rolniczych na szkolenie e-learningowe pn.: „Segregowanie odpadów w gospodarstwie domowym”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 17 stycznia do 18 marca 2022 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o zasadach prawidłowej segregacji odpadów oraz poznanie dobrych praktyk mających za zadanie ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

W dniu 15 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja upowszechniająca wiedzę tematyczną i dobre przykłady inicjatyw rozwojowych na obszarach górskich i podgórskich pn. „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach operacji pn. „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. 

Szanowni Państwo

3 lutego 2022 roku Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy organizuje w formule hybrydowej 62 Ogólnopolską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych „Ochrona roślin sadowniczych w obliczu strategii Europejski Zielony Ład”. W imieniu organizatorów w załączniku przesyłam program konferencji oraz baner. Sesja stacjonarna odbędzie się w Gmachu Głównym IO-PIB przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach (liczba miejsc ograniczona). W sesji online będzie mógł uczestniczyć każdy chętny. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na webinarium pn.: "Wykorzystanie You Tube jako narzędzia w działaniach informacyjnych i promocyjnych jednostek doradztwa rolniczego" realizowane w ramach Dorocznych Warsztatów dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Działów Zastosowań Teleinformatyki.