Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję” w terminie od 29.11.2018–21.12.2018 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.
Rekrutacja zakończona! Szkolenie zostanie powtórzone w styczniu 2019 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniu 21 listopada 2018 r. szkolenie pn. „Aspekty podatkowo-ubezpieczeniowe funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie stacjonarne pt. „Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym". Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2018 r. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w dniach 17, 24 i 25 listopada 2018 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób sprzedających lub zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin, które do tej pory nie uczestniczyły w szkoleniu dla sprzedawców.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 29-30 listopada 2018 roku szkolenie stacjonarne pt. „Abecadło przedsiębiorcy wiejskiego, czyli jak z powodzeniem uruchomić i prowadzić wiejską firmę”

W dniach 22-23 października 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie miało miejsce pierwsze spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt pt.: YOUTH-EUROPEAN CULTURAL HERITAGE [MINERVA] współfinansowany w ramach Programu Erasmus+ Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205).

Projekt został zrealizowany w formie wyjazdu studyjnego do Rumunii, Bułgarii, na Węgry i Słowację w dniach 22–30 września 2018 roku. Operację współfinansowano w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018-2019.

Celem głównym wyjazdu studyjnego była promocja obszarów wiejskich jako miejsca do pozostania dla mieszkańców tam zamieszkujących, poprzez wykorzystanie środowiska naturalnego i tradycji regionalnych do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych i ich dywersyfikacji.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „BUDOWA PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA FIRM DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ", które odbędzie się w dniach 15 listopada – 12 grudnia 2018.

Kontynuując tradycję ostatnich lat Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 6-7 listopada br.: VII Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki. Zapraszamy do udziału pracowników jednostek doradztwa rolniczego w szczególności odpowiedzialne za nadzór nad sieciami teleinformatycznymi, administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych. Wiodącym tematem warsztatów będzie ochrona danych przed wyciekiem, zarządzanie użytkownikami uprzywilejowanymi i zapobieganie aktywności a'la Snowden.

Za niespełna miesiąc, 12 LISTOPADA 2018 (pon), w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie odbędą się Warsztaty Szkoleniowe z Reintrodukcji Starych Odmian roślin użytkowych dla rolników-praktyków. 

W dniach 14-21 września 2018 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zrealizowało wyjazd studyjny do Czech, Niemiec, Austrii i Włoch w ramach projektu „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”. Operację współfinansowano w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018 – 2019.

29-30 września odbyły się V Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu wystawców i producentów żywności z Małopolski. W ciągu 2 dni setki uczestników miało okazję nie tylko skosztować regionalnych specjałów, ale również wziąć udział w warsztatach, wykładach i konsultacjach prowadzonych przez ekspertów zajmujących się zdrową żywnością. Nowością były stoiska z kosmetykami naturalnymi i poradami pielęgnacyjnymi. Targi „zasmakuj z UR” jak co roku zaskoczyły bogatą ofertą kulturalną – w programie znalazły się koncerty lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych, występy kabaretowe, warsztaty rękodzieła i pokazy kulinarne.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 10 listopada 2018 r. (sobota) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

W dniach 29–30 września 2018 r. na terenie zabytkowego folwarku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy ul. Balickiej 253 odbędą się V Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”. Uroczyste otwarcie nastąpi 29 września o godz. 10:00.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie uczestniczyło w międzynarodowym seminarium pn. „Social farming in European countries” zorganizowanym w dniach 10-11 września 2018 r. przez Ministerstwo Rolnictwa w Pradze (Czechy) we współpracy z Uniwersytetem Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach. Celem wydarzenia było przedstawienie poziomu rozwoju rolnictwa społecznego w wybranych krajach europejskich oraz nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych krajów Europy w zakresie rolnictwa społecznego.

W dniach 3-7 września 2018 roku odbył się wyjazd studyjny realizowany w ramach projektu „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny". Wyjazd został zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność. Operację współfinansowano w ramach działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.