Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zaprasza rolników, hodowców bydła, przedsiębiorców, przetwórców, przedstawicieli instytucji naukowych, samorządowych i doradczych oraz innych zainteresowanych innowacjami w chowie i hodowli bydła do udziału w IV Konferencji hodowców bydła mięsnego pt. „INNOWACJE W CHOWIE I HODOWLI BYDŁA MIĘSNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rad sołeckich, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z Polską federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przygotowało film instruktażowy pn. „Agroturystyka w czasie COVID-19 - dobre praktyki”, który jest dostępny na kanale filmowym CDR https://youtu.be/Of6cpbfSzh0.

W okresie od dnia 30.06 do 07.07. 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało dwie wizyty studyjne w województwie kujawsko-pomorskim nt. „Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce”. 

 „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała kolejną edycję konkursu plastycznego dla dzieci z terenów wiejskich, poświęconą działaniom prewencyjnym KRUS na przestrzeni 30 lat. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, a wsparcia organizacyjnego udzielała: Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pomimo pandemii oraz nauki zdalnej w szkołach do konkursu przystąpiło aż 9 079 uczniów z 576 szkół podstawowych z terenu małopolski. Po raz kolejny Komisja Konkursowa podjęła się trudu wyłonienia laureatów etapu wojewódzkiego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 9.08 do 10.09.2021 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

Zapraszamy Państwa do udziału w Wojewódzkich Dniach Pola, organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniach 29-30.06.2021 r.
Prosimy o rozpropagowanie informacji o odbywających się Wojewódzkich Dniach Pola oraz poinformowanie rolników. Jest to impreza skierowana przede wszystkim do rolników zajmujących się produkcją polową.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniach 26-27 czerwca 2021 r. (sobota-niedziela) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie. Posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, jest warunkiem wymaganym od osób sprzedających lub doradzających w zakresie środków ochrony roślin. 

Szanowni Państwo
Z przyczyn organizacyjno-technicznych dzień rozpoczęcia szkolenia e-learningowego pn. „Metodyka doradztwa grupowego” został przesunięty na 08 czerwca 2021 r. Rekrutacja na szkolenie będzie przedłużona do 7 czerwca 2021 r. Link z dostępem do platformy szkoleniowej oraz hasło dostępu do szkolenia otrzymają Państwo w dniu 7 czerwca 2021 r.
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń e-learningowych o ogrodach pod wspólną nazwą „Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie trzech ogrodów – terapeutycznego, pokazowego i edukacyjnego”.

Wymyśliłeś, opracowałeś i wdrożyłeś własne, innowacyjne rozwiązanie w gospodarstwie rolnym? Jesteś właścicielem, współwłaścicielem, zarządzającym lub domownikiem tego gospodarstwa oraz masz ukończone 18 lat ? Jeśli tak to weź udział w konkursie „Moje własne innowacje” i wygraj nawet 6 000 zł! Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 czerwca 2021 r.!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród edukacyjny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego. E-learning realizowany jest w terminie od 28 maja do 2 lipca 2021 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród edukacyjny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego. E-learning realizowany jest w terminie od 26 maja do 2 lipca 2021 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ogród pokazowy” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu pokazowego. E-learning realizowany jest w terminie od 14 maja do 28 czerwca 2021 roku. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na webinarium pn. „Szkolny ogród dydaktyczny”. Webinarium odbędzie się na platformie Mictrosoft Teams w dniu 12 maja 2021 roku w godz. 09.30-13.00. Do udziału w szkoleniu zaproszeni są w szczególności pedagodzy zainteresowani prowadzeniem ogrodu edukacyjnego w ramach zajęć z uczniami.