Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 18–19 czerwca 2018 r. szkolenie na temat: "Mała gastronomia na obszarach wiejskich". Szkolenie adresowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników izb rolniczych.

W dniu 22 maja 2018 w Brukseli odbyło się seminarium zorganizowane przez Europejską Sieć na rzecz Obszarów Wiejskich (ENRD) na temat rewitalizacji usług wiejskich za pomocą innowacji społecznych i cyfrowych.

23 maja 2018 r., przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”, która odbyła się w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Projekt realizują Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”, a finansowany jest z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 26-28.06.2018 r., szkolenie pn. "Planowanie Rozwoju Gospodarstwa". Szkolenie jest skierowane do doradców państwowych i prywatnych jednostek doradczych.

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania analizy ekonomicznej oraz opracowania planu rozwoju gospodarstw rolnego, który jest elementem metodyki świadczenia usług doradczych, a także zapoznanie uczestników z instrumentami wspomagającymi proces zarządzania gospodarstwem rolnym. W trakcie szkolenie przewidziana jest wizyta w gospodarstwie rolnym celem przeprowadzenia analizy. Uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii rolnictwa. 

(REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

16 maja 2018 r., dyrekcja i pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, przeprowadzili spotkanie informacyjne dla grupy z Mołdawii i Naddniestrza - uczestników projektu "Access to success - partnerships for self-sustainable community development". Organizatorem wizyty była Fundacja Solidarności Międzynarodowej, która w Kiszyniowie prowadzi Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii. 

Oferta szkoleniowa dla LGD

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniach 27 - 29.06.2018 r. planujemy realizację szkolenia pt.: "Ochrona danych osobowych w 2018 roku zgodnie z RODO" dla pracowników oraz  przedstawicieli lokalnych grup działania.

Celem ogólnym szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zespołu pracowniczego LGD w zakresie wiedzy na temat nowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 regulacjami.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 7 - 8 czerwca 2018 r. organizuje szkolenie pt. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą – najbliższe otoczenie gospodarstwa Twoją wizytówką”. Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności osoby odpowiedzialne za wiejskie gospodarstwa domowe.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników dotyczącej kształtowania przestrzeni wokół i wewnątrz domostw poprzez udział w zajęciach z zakresu zachowania dziedzictwa architektonicznego i kulturowego wsi, a także z zastosowania roślin w gospodarstwie domowym i w jego otoczeniu.

15 maja 2018 roku, w czasie uroczystości w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” zorganizowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Krakowie, ogłoszono laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – objętego honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 28-30 maja 2018 roku Doroczne seminarium dla kierowników Działów Rozwoju Obszarów Wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Do udziału w seminarium zapraszamy także pracowników Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz jego Oddziałów.

W ostatnią niedzielę kwietnia br. w Racławicach odbyły się - już po raz dwudziesty czwarty - Wybory Chłopa Roku. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, a wśród partnerów przedsięwzięcia było Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza w dniach 15-16 maja 2018r. doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego na szkolenie pn. „Turystyka wiejska – nowe regulacje. Konsekwencje. Obowiązki. Korzyści”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 21 maja – 20 lipca 2018 r. szkolenie internetowe pt. „Marketing bezpośredni - jak skutecznie prowadzić sprzedaż konsumentom końcowym artykułów rolno-spożywczych?”. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy doradców prywatnych, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

W dniu 18 kwietnia 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się czwarte szkolenie pt: „Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2018. Aplikacja eWniosekPlus".

W dniach 21-22 kwietnia 2018 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie odbyła się XXI Małopolska Giełda Agroturystyczna, w ramach której w niezwykle atrakcyjny sposób zaprezentowano ofertę turystyki wiejskiej i agroturystyki mieszkańcom Krakowa i okolic. Giełdę zainaugurowało wystąpienie Rektora Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Włodzimierza Sadego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka oraz Dyrektora Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR Michała Szanduły. 

W dniu 12 kwietnia 2018 r odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Wpływ spółdzielczości na nasze życie. Rezultaty pilotażowego badania w Polsce”. Została ona zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z partnerami z USA (OCDC -US Overseas Cooperative Development Council) oraz Polski (Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Mała winnica sposobem na dodatkowe dochody", które odbędzie się w dniach 30 kwietnia – 30 maja 2018 roku.