W dniach 29–30 września 2018 r. na terenie zabytkowego folwarku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy ul. Balickiej 253 odbędą się V Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”. Uroczyste otwarcie nastąpi 29 września o godz. 10:00.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie uczestniczyło w międzynarodowym seminarium pn. „Social farming in European countries” zorganizowanym w dniach 10-11 września 2018 r. przez Ministerstwo Rolnictwa w Pradze (Czechy) we współpracy z Uniwersytetem Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach. Celem wydarzenia było przedstawienie poziomu rozwoju rolnictwa społecznego w wybranych krajach europejskich oraz nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych krajów Europy w zakresie rolnictwa społecznego.

W dniach 3-7 września 2018 roku odbył się wyjazd studyjny realizowany w ramach projektu „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny". Wyjazd został zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność. Operację współfinansowano w ramach działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Znaczenie kulturotwórcze polskiej wsi dla wartości narodowych jest tym, co podkreślał w swoim wystąpieniu Jan Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, podczas otwarcia konferencji "Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi", która odbyła się w piątek 7 września w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

Tematyka konferencji skupiona wokół dziedzictwa kulturowego wsi jest obszarem działań podejmowanych przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie O/Kraków. Zachowanie, a w szczególności dbałość o dalszy rozwój dziedzictwa kulturowego jest priorytetowym impulsem wpływającym na charakter i dynamikę zmian w poprawie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

W dniach 1-2 września br. w Częstochowie odbyła się 27. Krajowa Wystawa Rolnicza podczas obchodów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Wydarzenie organizowane jest przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Urząd Miasta Częstochowy. Tegoroczne uroczystości w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, opatrzono hasłem Niepodległa.

W dniach 8-9 września 2018 roku, w Nawojowej koło Nowego Sącza, dobyła się największa wystawa rolnicza w Małopolsce, Agropromocja 2018.

W dniach 3-4 września 2018 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało szkolenie pt. „Zioła w domu i w gospodarstwie - zastosowanie ziół w kosmetyce i żywieniu zwierząt".

W szkoleniu wzięli udział specjaliści i doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego, przede wszystkim były to osoby odpowiedzialne za wiejskie gospodarstwa domowe.

Celem szkolenia, trzeciego już z kolei o tej tematyce organizowanego przez oddział krakowski, była edukacja pracowników doradztwa rolniczego z zakresu zastosowania ziół w kosmetologii i żywieniu zwierząt oraz podniesienie wiedzy uczestników szkolenia dotyczącej tradycyjnych metod ziołolecznictwa, diet opartych na stosowaniu dzikich roślin, wyposażenia domowej apteczki ziołowej oraz praktycznych aspektów odnoszących się do prawidłowych zasad zbioru, suszenia i przechowywania ziół.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.

Druga połowa sierpnia to tradycyjnie już początek okresu dożynek, targów, wystaw i innych wydarzeń branżowych w Małopolsce. Krakowski Oddział CDR uczestniczył w dn. 19 sierpnia br. w święcie żniwnym w gminie Gołcza.

W dniach od 31 lipca do 2 sierpnia Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie gościło 25 członków Grupy LEAD Maryland z Uniwersytetu Maryland w USA. W trakcie pobytu uczestnicy spotkali się z Dyrektorem CDR Oddział w Krakowie – dr. Krzysztofem Dudą, który przybliżył zadania Oddziału podejmowane w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w trakcie którego zaprezentowano możliwości pozyskania dofinansowania działalności rolniczej ze środków europejskich w ramach prowadzonej wspólnej polityki rolnej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Mała gastronomia na obszarach wiejskich". Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 września 2018 r. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Zioła w domu i w gospodarstwie - zastosowanie ziół w kosmetyce i żywieniu zwierząt". Szkolenie odbędzie się w dniach 3-4 września 2018 r. 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 12-14 września 2018 r. kolejną, XVI edycję Ogólnopolskich Warsztatów Metodyki Doradztwa.


Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska".

Życzymy miłej lektury!

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na najlepsze przedsięwzięcia turystyczne funkcjonujące na obszarach wiejskich na terenie Polski, obejmujące w szczególności gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej, szlaki kulinarne oraz oferty lub pakiety turystyczne oparte na zasobach infrastruktury turystycznej, szlakach tematycznych, wydarzeniach cyklicznych, a także ofercie edukacyjnej i kulturalnej polskiej wsi w podziale na cztery kategorie: